Det er jo ikke fordi, du ligefrem behøver blære dig med dine mange e cigaretter fra Esug, som du selvfølgelig vælger at handle hos, fordi du er blevet så bidt af denne sunde hobby, at du har investeret i en del af disse, men derfor kan de jo godt få lov til at fremstå i fuldt flor.

Det gør det også nemmere for dig, når du skal hen og finde den næste e-cigaret, du vil bruge den pågældende dag, hvis de står fint fremme – selvfølgelig afskærmet for dyr og børn – hvor du meget nemt kan danne dig et overblik og bestemme dig for juice og e-cigaret.

Måske planlægger du endda dette dagen i forvejen, så din e-cigaret allerede er tanket op og parat til at blive brugt i løbet af dagen.

Dog handler det også om, at man gør dette flottest og mest fordelagtigt for en selv, for man kan selvfølgelig godt indsætte ens e-cigaretter i et vitrineskab eller noget, der minder om det, som kunne være et udstillingsskab.

Det vil dog klart se pænest ud, hvis disse e-cigaretter får lov til at stå oprejst, så de kan præsentere sig pænest for dig og gæster, så du kan dele dem med dine besøgende på samme måde, som man nyder lidt kage sammen, men så samles man bare om denne sunde hobby.

Husk at gøre e-cigaretterne godt rene bagefter, hvis du bruger dem til dette.

Problemer med oprejste e-cigaretter i et vitrineskab er blot, at selv ved det mest robuste og standhaftige skab, så skal der blot få skub til, før flere e-cigaretter nok vil vælte.

Derfor er det nok smartest, hvis du vælger at lægge dem ned, men så kan du gøre det på en æstetisk måde, hvor de måske danner et mønster eller ligger sammen med den foretrukne juice og e-væske, som du ynder at bruge til den givne e-cigaret.