Før man propper noget ubekendt i munden, vil man jo gerne vide, hvad det indeholder, og det samme gør sig gældende med e-cigaretter og dens e-væske.

OBS! Du skal dog vide med det samme, at du IKKE skal indtage e-væsken som flydende komponent direkte i kroppen, men bruge den korrekt til at blive omdannet til damp, som du forhåbentligt har læst dig frem til eller er blevet vejledt til.

Her vil vi dog alligevel komme nærmere ind på de enkelte delelementer, som en e-væske, også kaldet e-juice, indeholder, så du forhåbentligt kan føle dig lidt mere tryg ved at begynde at dampe.

I e-væsken kan du finde det, man kalder vegetablisk glycerin og propylenglycol, men du skal ikke blive skræmt over de mærkværdige navne, for det er ganske enkelt en blandet væskebase, der sørger for, at e-væsken kan blive omdannet til damp. 

Derudover finder du også aromastoffer i din e-væsken, som er med til at give din damp-oplevelse smagen. Det er ofte smagen – som der findes utallige af, og der kommer stadig flere på markedet – der tiltaler dampere og er med til at gøre det at dampe til en spændende verden at udforske, hvor man prøver mange forskellige smagsvariationer.

Dog skal du ikke være bekymret for aromaernes beskaffenhed, da disse også er at finde i andre fødevarer.

I e-væsken finder du også demineraliseret vand, og igen skal du ikke studse for meget over det lange ord, da det blot er en andet betegnelse for vanske almindeligt postevand, du finder i vandhanen.
Altså er der her hverken tilsat salt eller andre mineraler.

Til slut kan du også vælge din e-væske med nikotin, hvilket selvfølgelig kommer an på, om du vil dampe for at trappe ned for den almindelige rygning, eller du helt vil undgå det vanedannende ved at dampe, hvorfor man kan fravælge nikotinen eller selv vælge doseringen.

Du kan finde et stort udvalg af netop e-væsker her: http://prodamp.dk/24-e-vaeske